اولین نمایش اسلاو ها و تاتارها در ایران Slavs and Tatars’ Exhibit in Iran

اولین نمایش اسلاو ها و تاتارها در ایران  

Slavs and Tatars’ Exhibit in Iran

ایرکانیوز_ IRCA NEWS- اخبار ایرانیا ن کانادا - یکشنبه 2 جولای 2017 - 11 تیر 96
فرهنگ و هنر - اولین نمایشگاه گروه هنرهای «اسلواکی و تاتارها» در حال حاضر در بنیاد پژمان  Pejman: Argo Factory در شماره 6 خیابان بهدشت تهر  ان آغاز شده است .

"اسلاوها و تاتارها" یک مجموعه هنری است، نگاهی به وقایع  دیوار برلین شرقی تا غرب دیوار بزرگ چین  که  به عنوان اوراسیا شناخته شده است. کار گروه بر سه فعالیت تمرکز دارد: نمایشگاه ها، کتاب ها و سخنرانی ها.

 نمایشگاه با عنوان بینی به بینی، ویژگی های مجسمه، آثار صوتی و نشریات را به نمایش می گذارد

اصرار اسلاوها و تاتارها بر ترکیب متافیزیکی و فکری جایگاه منحصر به فرد خود را در هنر معاصر نشان می دهد.

هنرمندان درگیر در این گروه تاکنون آثار خود را در نهادهای بزرگ سراسر جهان، از جمله موزه هنر مدرن نیویورک، تیت مدرن در لندن، موسسه هنر مدرن در بریزبن و مرکز پمپیدو در پاریس، به نمایش گذاشته اند.

slavs-and-tatars-nose-to-nose-at-argo-factory-in-tehran-may-5-to-july-14-2017-posterSlavs and Tatars’ Exhibit in Iran1

Slavs and Tatars’ Exhibit in Iran

The first exhibition of ‘Slavs and Tatars’ art group is currently underway at ‘Pejman Foundation: Argo Factory’ in Tehran.

‘Slavs and Tatars’ is an art collective, a faction of polemics and intimacies devoted to an area east of the former Berlin Wall and west of the Great Wall of China known as Eurasia. The group’s work is centered on three activities: exhibitions, books and lectures.

According to Pejman Foundation website, the exhibit, titled ‘Nose to Nose’, features sculptures, audio works and publications.

Slavs and Tatars’ insistence on metaphysical and intellectual mix marks their unique place in contemporary art.

The artists involved in the group have so far exhibited their works in major institutions across the globe, including the Museum of Modern Art in New York, Tate Modern in London, Institute of Modern Art in Brisbane and the Center Pompidou in Paris.

Also at the exhibit, a Persian translation of David Joselit’s ‘On Aggregators’ has been unveiled. The book was originally published in October.

 It is open to the public through July 14 at the foundation, a non-profit cultural institution located at No. 6, Behdasht St., Taghavi St., Ferdowsi Ave.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *