رای شورای شهر تورنتو به افزایش 3 منطقه جدید و 3 عضو جدید

شورای شهر تورنتو 28 به 13 با افزایش 3 منطقه جدید موافقت کرد . تعداد مناطق شهر تورنتو به 47 رسید .

اخبار ایرانیان کانادا _ irca news – سه شنبه 9 نوامبر 2016- 19 ابان 95
City council votes to increase number of wards to 47
Motion approved with vote of 28-13; mayor votes against increase

براساس این مصوبه ، 3 حوزه جدید در مرکز تجاری شهر تورنتو ( دان تاون ) و یک حوزه در منطقه ویلودیل اضافه می شود . – منطقه 18 فعلی در دان تان حذف می شود. در حال حاضر تعداد اعضای انجمن شهر 43 نفر می باشد که با شهردار 44 نفر می شوند .
جان توری شهردار با این حرکت موافق نبود .
براساس این مصوبه هر منطقه با 61 هزار نفر جمعیت یک حوزه مستقل می شود .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *