مرگ استاد دانشگاه ایرانی کانادایی، یکی از متهمان جاسوسی محیط زیستی و پروژه های علمی در زندان اوین Death of Iranian Canadian Scholar at Evin Prison

مرگ  استاد دانشگاه  ایرانی کانادایی، یکی از متهمان جاسوسی محیط زیستی و پروژه های علمی در زندان اوین

Death of Dr. Kavous Seyed Emami , Scholar at Evin Prison

ایرکانیوز- اخبار ایرانیان کانادا – irca news- شنبه 10 فوریه 2018   21 بهمن 96

خبرتکمیلی  – براسا س گزارشات  کاوس سید- امامی ایرانی کانادایی بوده است  که در زندان اوین خودکشی کرده است . 

دکتر کاوس سید امامی 24 ژانویه د رتهران دستگیرشده بود .  فرزند وی رامین سید امامی خبر مرگ پدرش را در فیس بوک تایید کرده است.  جعفرابادی – دادستان تهران روز 5 شنبه خبر  از دستگیری چند متهم مرتبط با یک پرونده جاسوسی خبر داده بود . . این افراد در قالب اجرای پروژه‌های علمی و محیط زیستی اقدام به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک میکردند که با رصد یکی از نهادهای امنیتی کشور، دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.

محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورا در توئیتی از دادستان تهران در مورد مرگ یکی از متهمان سوال کرده است .  صادقی در توییتی جدا از مرگ دکتر کاوس سید امامی استاد جامعه شناسی دانشگاه امام جعفر  – فارغ التحصیل دانشگاه اورگان امریکا در زندان اوین  خبر داد. 

sadegh i- dr seyed emami

با توجه به عدم ارتباط دیپلماتیک بین ایران و کانادا ، عملا دولت کانادا هیچ اقدامی برای پیگیری این قضیه نمی تواند انجام بدهد . بعداز قتل زهرا کاظمی د ر سال 2003 که در زمان دادستانی قاضی مرتضوی صورت گرفت این مرگ به پیچیده شدن  مذاکرات دورششم کانادا و ایران برای تجدید رابطه  خواهد انجامید .   مصطفی تاجزاده از روحانی خواسته است مانند خاتمی که در مورد قتل زهرا کاظمی تحقیق انجام داد ، حسن روحانی نیز د رمورد مرگ دکتر کاوس سید امامی گروه تحقیق تشکیل دهد .

برزومه دکتر سید امامی

  دکتر کاووس سیدامامی

 دکتر جامعه شناسی از دانشگاه اورگان

 عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

AWT IMAGE

 کتاب ها

 . کتاب اخلاق و محیط‌زیست: رهیافتی اسلامی (گردآورنده)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1389.

 . کتاب پژوهش درعلوم سیاسی: رویکردهای اثبات‌گرا، تفسیری، و انتقادی (تألیف) تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی و انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، چاپ اول 1386، چاپ دوم 1387.

 . کتاب تحقیق در رسانه های جمعی ( ترجمه ) ، تهران : سروش ، چاپ اول 1384 .

 . کتاب اسلام در اروپا : سیاست های دین و امت، (ترجمه)، تهران : انتشارات باز ، 1380 .

 . کتاب عصرتبلیغات، (ترجمه)، تهران: انتشارات سروش، چاپ اول 1379، چاپ دوم 1380، چاپ سوم 1383، چاپ چهارم 1384، چاپ پنجم 1387.

 . کتاب دیدگاه هایی درباره دگرگونی اجتماعی، (ترجمه)، مرکز نشر دانشگاهی ، 1373 .

 

 مقاله

 . مقاله “جامعه‌شناسی دین،” در اصغر افتخاری (تدوین)، سیاست، دین، فرهنگ. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع) و پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، 1389.

 . مقاله “جای خالی پژوهش‌های تجربی در ایران” پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 5، ش 2 (بهار 1389).

 . مقاله “جوانان و مشارکت در انتخابات” در جوانان و توسعه: درآمدی بر نسبت جوانان و توسعه پایدار” (مجموعه مقالات). تهران: سازمان ملی جوانان و مرکز تحقیقات میان‌رشته‌ای علوم انسانی و اسلامی دانشگاه امام صادق (ع)، 1388.

 . مقاله “کشورهای چند ملیتی اتحادیه اروپا و سیاست چندفرهنگ‌گرایی” در کتاب اتحادیه اروپا:هویت,امنیت و سیاست (مجموعه مقالات). به اهتمام سید عبدالعلی قوام و داوود کیانی، تهزان: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 1389.

 . مقاله “عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در انتخابات ریاست جمهوری و مجلس: مطالعه موردی شهر تهران” (مشترک با دکتر عبدالمطلب عبداله). پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 4، ش 4 (پاییز 1388).

 . مقاله “تلویزیون و انتخابات ریاست جمهوری در ایران.” پژوهش‌های ارتباطی،” سال 16، ش 1 (پیاپی 57) (بهار 1388).

 . مقاله “انقلاب اسلامی ایران، تحول در ارزش‌های سیاسی و کارآمدی مفهوم فرهنگ سیاسی در جامعه‌شناسی سیاسی ایران.” در کتاب گفتارهایی درباره انقلاب اسلامی ایران، به کوشش دکتر جلال درخشه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1387.

 . مقاله “ Youth, Politics, and Media Habits in Iran ” در کتاب Media, Culture, and Society in Iran, Routledge 2008

 . مقاله “پارادوکس‌های آموزش روش‌شناسی در علم سیاست.” دانش سیاسی. سال 4، ش 1 (بهار و تابستان 1387).

 . مقاله “ادراک گروه‌های قومی از تصاویر رسانه ای خود.” تحقیقات فرهنگی. سال ، ش 2 (زمستان 1387).

 . مقاله “هویت‌های قومی از کجا بر می‌خیزند: مروری بر نطریه‌های اصلی،” خط اول. سال 2، شماره 7 (زمستان 1387).

 . مقاله “مشارکت سیاسی دانشجویان: ارزیابی برخی از پیش‌بینی‌کننده‌های مشارکت سیاسی.” پژوهشنامه علوم سیاسی. سال 2، ش 6 (بهار 1386).

 . مقاله “قومیت از منظر سیاستهای هوی �� ،” دانش سیاسی، سال دوم، شماره دوم، (بهار و تابستان 1385 ).

 . مقاله “جهانی شدن پنتکاستالیسم و پیامدهای سیاسی آن.” اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 20، شماره 7 و 8 (فروردین و اردیبهشت 1385) .

 . مقاله “گوناگونی روش‌شناختی در علوم اجتماعی و ضرورت عنایت به آن در طراحی و ارزیابی پروژه‌های پژوهشی،” اطلاعات سیاسی-اقتصادی، سال 20 ، شماره 5 و6 (بهمن و اسفند 1384) .

 . مقاله “سهم دانشگاه در دگرگونی جامعه،” فرهنگ عمومی، شماره 42 ، سال 1384 .

 . مقاله “کارگردانان دولت بوش چه‌گونه می‌اندیشند “، دانش سیاسی، جلد1 ، شماره 1، (بهار و تابستان 1384 ).

 . مقاله ” یکپارچگی ملی و رشد هویت های قومی” ، فصلنامه مطالعات راهبردی، جلد 1 ، شماره 1 ( بهار 1377 ).

 . مقاله ” ملی گرایی قومی: در جست وجوی درک بیشتر” ، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، جلد4 ، شماره 2 و 3 ( تابستان و پاییز 1376 ) .

 . مقاله ” نگاهی به جامعه شناسی دین ” ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، جلد1 ، شماره 4 ، (تابستان 1376 ) .

 . مقاله ” فرهنگ و یکپارچگی جوامع ملی ” سیاست خارجی، جلد 8 ، شماره 4 ، ( زمستان 1374 ) .

 . مقاله ” روش های تاریخی_تطبیقی در آثار اسکاچپل و تیلی ” ، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع) ، جلد 1 ، شماره 1 ، ( پاییز 1374 ) .

 . مقاله The Lion and the Gazelle (book review ) Iranian Studies 35, 4 (Fall 2002 )

 . مقاله “شاخص‌های توسعه سیاسی و جایگاه جوانان در توسعه سیاسی،” در توسعه سیاسی و جوانان: چالش‌ها و چشم‌انداز مطلوب (مجموعه مقالات). تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)، 1386.

 . معرفی کتاب “اسلام جهانی شده: جست و جو برای یک امت نو.” رهیافت انقلاب اسلامی (خط اول)، سال 3، ش 11 (زمستان 1388).

 

 طرج پژوهشی

 . طرح پژوهشی “نظرسنجی از شهروندان تهرانی درباره آلودگی هوا،” معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)، تیر 1390.

 . طرح پژوهشی “مهمترین موضوعات انتخاباتی و ویژگی‌های مطلوب کاندیداها در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری از دید شهروندان تهرانی،” برای مرکز گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی، فروردین 1388.

 . طرح پژوهشی “نظرسنجی انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در میان دانشجویان دانشگاه های تهران.” برای مرکز گزارش پژوهش های مجلس شورای اسلامی، اسفند 1386.

 . طرح پژوهشی “قومیت و هویت در دانشگاه: پیماش دانشجویان کرد و آذری دانشگاه های تهران.” برای معاونت پژوهشی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، 1386.

 . طرح پژوهشی “ارزش‌ها، نگرش‌ها و رفتار سیاسی جوانان.” برای سازمان ملی جوانان .1386

 . طرح پژوهشی “سنجش اشکال وسطوح مشارکت سیاسی جوانان” برای سازمان ملی جوانان، بهار1384 .

 . طرح پژوهشی ” نحوه استفاده دانشجویان از رسانه های جمعی برای دریافت اخبارسیاسی ” برای سازمان ملی جوانان ، تابستان 1384 .

 

 مصاحبه

 . مصاحبه ” نقش ادبیات در شکل گیری هویت ملی ” در کتاب گفتارهایی درباره هویت ملی در ایران . تهران : مؤسسه مطالعات ملی ، پاییز 1383 .

 . مصاحبه ” خشونت و هویت سازی ” در کالبدشکافی خشونت . به اهتمام مسعود سفیری، تهران: نشرنی ، 1379 .

 

 

 گزارش

 . گزارش پژوهش گروهی پروژه مشترک سازمان محیط زیست، بانک جهانی و دفتر عمران ملل متحد 1372 .

. Sustainable Development Education and Public Awareness

 

 طراحی و مشاوره

 . طراحی، مشاوره، و مشارکت دراجرای چندین پروژه تحقیقاتی مؤسسه بازارپژوهی بازارنگر، 1374-1387 و مؤسسه بازارپژوهی پویانگر 1376-1380.

 

 عضویت در انجمن های تخصصی

انجمن جامعه شناسی ایران

انجمن علوم سیاسی ایران

انجمن ایرانی روابط بین الملل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *