وقتی حرفهای محمدی گیلانی در آمریکا محقق می شود . مردی دوست دخترش را خورد

وقتی حرفهای محمدی گیلانی در آمریکا محقق می شود . مردی که دوست دخترش را خورده است ، برای سلامت عقل به روانپزشکان فرستاده شد
اخبار ایرانیان کانادا _Irca News- جمعه 10 مارچ 2017- 21 اسفند 95
  oseph Oberhansley  accused of eating girlfriend to get mental evaluation in Indiana , USA
سعید سلطانپور -وقتی حرفهای محمدی گیلانی در آمریکا محقق می شود . مردی که دوست دخترش را خورده است ، برای سلامت عقل به روانپزشکان فرستاده شد .
mohammadi gilani - lajevatdi
در سالهای 1360 – ایت الله محمدی گیلانی حاکم شرع در تلویزیون برنامه داشت که  برای زندانیان سیاسی هم پخش می شد . در ان دوران در مورد مسائل فقه توضیح می داد.  علیرغم نامربو ط بودن بحث ها ، برای زندانیان سیاسی که در اتاقهای چند متری 100 نفر زندانی بدون کوچکترین حق انسانی زندانی بودند ، دیدن برنامه وی ، بیاد ماندنی بود . البته کسی از بچه های اتاق جریت انتقاد و یا لبخند هم از ترس گزارش توابهای زندان ، به خودش نمی داد ولی یک تنوعی د ران شرایط سخت بود . 
یکی از مسایلی که در خاطره نسل ان دوران مانده است ، در یک برنامه صحبت می کرد که اگرفردی به زنی بگوید جگرت را -( حد – شلاق ) ندارد ولی اگر بگوید جگرت را بخورم و بخورد در ان صورت حد ( شلاق ) بر ان فرد جاری می شود . چه برای زندانیان سیاسی داخل زندان وچه برای مردم در جامعه ، چنین بحث هایی در دوران جنگ از تلویزیون نامربوط می امد .
اما اقای جوزف ابرهانسلی درسپتامبر سال 2014 بخش های از اعضای بدن دوست دخترش Tammy Jo Blanton تامی بالنتون 46 ساله را در شهر جفرسون ویل  خورده است . جوزف به اتهام تجاوز – قتل و بی احترامی به جنازه انسان ، دادگاهی شده است .  دادگاه این مرد را برای ارزیابی روانی به مرکز روانی معرفی کرده است . 
 
Man accused of eating girlfriend to get mental evaluation
EFFERSONVILLE, Ind. — A southern Indiana man accused of killing his former girlfriend and eating parts of her body in 2014 will undergo psychiatric evaluations, despite his insistence that he’s competent for trial.
 
Defence lawyers say Joseph Oberhansley can’t consult with them or understand court proceedings. Clark County Circuit Court Judge Vicki Carmichael this week granted their request for evaluations.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *