تحریم های غیر هسته ای و مدافعان خجول آن در تورنتوی کانادا

تحریم های غیر هسته ای ایران – لایحه اس 219 محافظه کاران سنای کانادا و مدافعان خجول آن در تورنتو

اخبار ایرانیان کانادا_irca News- یکشنبه 5 مارچ 2017- 15 اسفند 95

  • Canada S216 bill -shameless pro Non Nuclear Sanction on Iran  in Iranian community in Canada

 

محمد سلیمانی – تورنتو – خوشبختانه در کامیونیتی ایرانیان مقیم تورنتو همه فعالین سیاسی بیش و کم از شناسنامه و حال و روز یکدیگر مطلع هستند لذا مقالاتی که در نشریاتی چون شهروند به چاپ میرسد نه برای گفتگو و ایجاد گفتمان بلکه همواره مصارفی دیگر داشته است اخیرا نیز آقایان شهرام تابع محمدی و ارسلان  کهنمویی پور همان ساز گذشته نواخته کوشیدند تا از خود چهره ای “معتدل” نشان داده چنین وانمود کنند که مابین دو صندلی قرار گرفته اند حال آنکه اگر چه ما همواره کوشیده ایم به شوخی های نه چندان خنده آور آنها لبخندی زنیم اما اینبار به این دلیل که نوشته شان تا به سطر آخر تظاهر به اعتدال نمیکرد و به عنوان یک اکتویست سیاسی رادیکال که منافع خود و نگاه سیاسی خود را با منافع مردم گره زده بودند ناچارا میباید کوتاه در این باره گفت.

Shahram-arsalan2
آقایان شهرام تابع محمدی و ارسلان  کهنمویی پور مدعی هستند که میخواهند این لایحه را متفاوت از دو گروهی که خصوصیاتشان ساخته ذهن آنها است بررسی کنند میخواهند بگویند یکی راست میزند و دیگری چپ و ما حد تعادل هستیم بنابر این :
“ما نویسندگان این مقاله بر اساس یک اصل کلی ( کدام اصل؟ موازین آن چیست و تدوبن کننده کیانند؟ )، با تحریم هایی که به هر شکل به مردم آسیب برساندمخالفیم، اما با تحریمهای هدفمند -Smart SANCTION( هدفمند؟؟) که با دقت افراد و نهادهای سرکوبگر و ضد مردم را تضعیف کنند، موافقیم.”
اولا، این سخنی لق ، نسنجیده و کاملا غیر اخلاقی است که درباره کسانیکه بر خلاف شما مخالف این لایحه هستند بگویید: ” بسیار بندرت دیده شده که این گروه از سیاستهای جمهوری اسلامی- مانند سرکوب شدید حقوق شهروندی- انتقاد کنند.”
این قطعا میزان معتدل و میانه رو بودن شما و نزدیکی تان به گروه اول را ( هر چند بصورت خجالتی ) بوضوح نشان میدهد بنده به عنوان مخالف سر سخت هر تحریمی بر علیه ایران، همزمان مخالفت خود با جمهوری اسلامی از سالها پیش که دوستان بدنبال زندگی شخصی و علایق صنفی خود بوده اند تا به امروز ادامه داده ام دوستان دیرآمده زود میخواهند بروند عجله نفرمایید آن دوستان شما که مطالب شما را با شوق و اشتیاق کودکانه خود بازنشر میدهند نیز چند صباحی نیست که به “سیاست” روی آورده اند زیاد تند نروید.

اما شما که قرار است معتدل باشید و ظاهرا در جهت منافع جامعه ایرانی کانادایی این مطلب را نوشته اید بفرمایید کجای این نوشته از نقطه نظر منافع کامیونیتی ایرانیان میباشد ؟ دیگر آنکه همانگونه که عرض کردم شما همان گروه اول و اکتیویست های سیاسی اما به شکل خجل و به عبارتی بخش مخفی آن جریان هستید و نه تنها ادبیات این نوشته بلکه سبقه آقایان که بعدها به آن اشارتی خواهم زد نیز گویای تعادل و عقلانیت شما است.
در جای جای این نوشته دقیقا ادبیات یک ستیزه جوی سیاسی قابل مشهود است تعریف مردم و منافع آنها از نقطه نظر سیاسی خود تلاشی است که همه آکتویست های سیاسی حتی در فرم جمهوری اسلامی آنرا به خدمت میگیرد آقایان شهرام تابع محمدی و ارسلان  کهنمویی پور نیز سخنگوی مردم ایران و تبیین کننده منافع آنها هستند بهمین دلیل به خود اجازه میدهند چون رژیم که “سخنگوی” مردم ایران و فاعل شناسنده نیازهای آنها است، آقایان هم تعریف خود را میدهند. درباره تحریم سیستم مخابراتی ایران میگویند که :
:
“مستقیما به مردم آسیب میرساند، بویژه وقتی توجه نماییم که خبر رسانی و مقابله با سانسور رسانه ای از طریق همین سیستم انجام میپذیرد.”
من “استدلال” آقایان از آسیب و موارد آنرا ناخودآگاه متن آنها قلمداد میکنم چرا؟   به این دلیل ساده که خبررسانی در حوزه اجتماع در ایران صرفا وابسته به سیستم مخابرات نیست اساسا این ملت بدون چنین سیستمی انقلاب خود را پیش بردند اما ناخودآگاه متن این نوشته متمرکز بر تعریف غیر واقعی از مقوله “آسیب” مردمی است. از نقطه نظر آنها که سیاست زده هستند همه زوایای زندگی یک ملت از آن منظر قابل تعریف است ظاهرا آقایان معتدل و میانه که میبایست طبق دعاوی خود نسبت به دیگران از دید وسیع تری برخوردار باشند و همه امور زندگی را بررسیده از تعلل در امور بازرگانی مردم، ارتباطات علمی جامعه ، سیستم امنیتی مردم که همگی وابسته به سیستم مخابراتی و تماس گیر ی کشور است گویند ولی ترجیحا و بصورت پی در پی نویسندگان به تاثیرات سیاسی و احتمالات سرنگونی و ضربه زدن به رژیم* به تحلیل لایحه مورد نظر پرداختند البته با توجه به این زاویه از دید آنها میتوان مدعی شد که این نوشته رو به آنها که قرار است این لایحه ضد ایرانی را تصویب کنند به نگارش درآمده است عین همین رفتار و سیاست را آقای کاوه شهروز در کمیته مجلس سنا ی کانادا دنبال کرد .

کاوه شهروز
کاوه شهروز

بعنوان مثال در موارد متفاوت معیارمثبت و منفی بودن این لایحه را میزان آسیب رسانی آن به رژیم ارزیابی میکند نه منافع مردم ایران در کوتاه یا دراز مدت( البته برای زیبایی کلام همواره بصورت “زیرکانه” ازعبارت “آسیب نرساندن به مردم” مورد سو استفاده قرار گرفته است ) . بعنوان مثال تحریم سپاه پاسدارن بیش از آنکه بر اقتصاد و منافع مالی مردم تاثیر گذارد جان ، هستی و امنیت آنها را به مخاطره میاندازد. تحریم نیروی نظامی کی کشور به منزله خلع سلاح یک ملت است بیشک آقای ارسلان کهنمویی پور که تجربه تایید حمله نظامی به لیبی را در پرونده خود دارد به نیکی از خلغ سلاح و نابودی نیروهای نظامی یک کشور مطلع است آیا آقایان بدنبال لیبی کردن ایران هستند ؟
درسراسر نوشته از عدم انجام فعالیت تروریستی و اشاعه ندادن نفرت توسط جمهوری اسلامی گفته شده است آقایان نویسنده لطفا عملیات تروریستی و اشاعه نفرت از جانب جمهوری اسلامی را توضیح دهند ( خواهش میکنم از مراجعه به دوران کودکی جمهوری اسلامی خودداری فرمایید یادتان باشد شما ها نیز در زندگی کودکی کرده اید آنها که برای مراسم مجاهدی صرف از دست دادن برادر مجاهد خود تا نیویورک هم میروند جانب اعتدال رعایت کنند.)
واقعیت این است که ما دو گروه مخالف جمهوری اسلامی داریم . یک گروه که بدنبال سرنگونی به هر قیمت است و البته این گروه یکدست نبوده از طیف های متفاوت برخوردار است عده ای ترمز بریده هستند و گروهی دیگر میخواهند با پنبه و “درایت” سر برند برای همه آنها دشمنی به هرقیمت با جمهوری اسلامی یک اصل است از حزبی که نه کمونیست است و نه کارگری گرفته تا مزدوران مجاهد که برای بود خود میجنگند تا سلطنت که بدنبال احیای نظام تاریخ سپری شده خویش است تا فرد منفعت طلبی چون رضا مریدی، حسن ارشیر زارع زاده ، سلمان سیما، کاوه شهروز، دست اندرکاران هفته نامه شهروند؛ تابع محمدی و کسانی چون کهنمویی پوذ جملگی با تخفیفات اندک از نقطه نظر سیاسی اما متفاوت در تاکتیک در صلح و آرامش کنار هم فعالیت میکنند و هر از چند گاه آشکار و نیمه آشکار بدفاع ازهم میپردازند

حسن اردشیر زارع زاده - نازنین افشین جم و نیک اهنگ کوثر
حسن اردشیر زارع زاده – نازنین افشین جم و نیک اهنگ کوثر

reza moridi - netanyahu

رضا مریدی در ملاقات با ناتینیاهو در اسراییل – مه 2016
گروه دوم اما بر خلاف آنچه آقایان برای آنها سناریو سازی میکنند طیفی یکدست نبوده آنها هم متفاوت هستند اما در یک چیز وجه اشتراک دارند آنهم آموختن از تاریخ است آنها بویژه از تجارب این 35 سال اخیر کشورآموخته اند که خشونت ، خشونت میاورد. آموخته اند که تفاوتی بین آقایان معتدل و آن جمهوری اسلامی مگر در طرز لباس و مدعای که اثبات نشده است وجود ندارد جملگی در بزنگاه تاریخ در حذف و نابودی یکدیگر به ضرس قاطع خواهند کوشید و زمینه قتل و عام آینده را فراهم خواهند آورد .
ما معتقدیم همانطور که این آقایان پتانسیل رشد و فراگیری داشتند بقیه انسانها نیز میتوانند رشد و پیشرفت کنند باید با ایجاد فضای سالم نسلی خالی از عقده، کینه ورزی و خشونت آفرید. این ملک و ملت بیش از 2500 سال شاهد حکومتهای استبدادی و نیز مخالفین مستبد خود بوده است اما مردم با کوشش و فداکاریهای خود توانستند کشور را تا به امروز تاریخ برسانند ما نه حق و نه اجازه داریم صرف مخالفت با یک نیروی ارتجاعی کشور و ملت خود را بر باد عواطف و احساسات مریض و غیر عقلانی قرار دهیم. این چکیده و فشرده ای از نظرات آنهایی است که مخالف هرگونه تحریم میباشند اگر آقای تابع محمدی و کهنمویی پور ، آقای کاتلر لابی دولت اسراییل و شهرام گلستانه مزدور مجاهد را “نمیشناسند”

 

shahram golestaneh - irwin cotellerس219

 

برای ما اهداف آنها از حضور در کمیته خارجی محلس سنای کانادا کاملا روشن است . در پایان همراهی عکس آقایان کاتلر و گلستانه گویای مواضع “پنهان” آقایان کهنمویی و تابع محمدی است آیا اگر شهروند عکس آقای بیژن احمدی را کنار نوشته آنها میگذاشت آنها بی تفاوت به بازتکثیر آن در صفحه فیسبوکی خود میپرداختند ؟
صراحت کلام و شهامت در بیان نظرات خود اصل سلامت و اخلاق است !

5 مارچ 2017 – تورنتو

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *