پزشکان سود جوی انتاریو بازهم پیشنهاد دولت را رد کردند

اتحادیه  کادرپزشکی انتاریو پیشنهاد جدید دولت انتاریو که شامل افزایش قیمت بود را دوباره رد کردند . پزشکان تهدید به کم کاری کردند .

اخبار ایرانیان کانادا_ irca news_ چهارشنبه 14 دسامبر 2016- 24 آذر 95

Doctors’ group blasts province’s latest offer as ‘absolutely unfair’

سیستم نظام پزشکی و درمانی استان انتاریو با بودجه 52 میلیاردی که 11 میلیارد دلاران صرف دستمزدهای پزشکان وکادر پزشکی می شود ، بر اساس مالیات های مردم تامین می شود. پزشکان می گویند دولت با کاهش خدمات ، از کیفیت بهداشت در استان کاسته است . وزیر بهداشت دکتر ارسکین می گوید حداقل 500 دکتر بالای 1 میلیون دلار صورت حساب  دستمزد . به وزارت بهداشت می فرستند. دولت میگوید دستمزدهای این افراد را کاهش خواهد داد .

این درحالیست که صدها پزشک متخصص مهاجر  منجمله پزشکان  متخصص  و حاذق ایرانی  بدلیل سختگیری های صنفی و قوانین دست و پاگیر انتاریو نمی توانند از تجربه خود برای مداوای بیماران حتی در جوامع خودشان استفاده کنند.

استفاده از این پزشکان هم می تواند سطح بهداشت استان و شهروندان را بالا ببرد و هم هزینه های سرسام اور بودجه بهداشت را کنترل کند .

با این شیوه ای که بهداشت انتاریو در پیش گرفته است ، سرویس بهداشتی کاهش می یابد ، هزینه ها بیشتر و این یک تهدید جدی در دهه اینده برای سالمندان و دیگر شهروندان انتاریو خواهد بود .

دولت لیبرال انتاریو که 15 سال قدرت را دردست دارد سعی کرده است پزشکان را راضی نگهدارد و مردم انتاریو را از مسایل واقعی و پشت پرده بیمارستانها و درمان استان دور نگهدارد .

براساس گزارش حسابرس استان نزدیک به 3 هزار تخت بیمارستانی بیهوده در اشغال افرادی هست که برای بهبودی بعداز عمل باید در استراحتگاه ها بستری شوند و نه تخت بیمارستانی .

همچنین در حالیکه هر روز لیست انتظار جراحی ها طولانی تر می شودبدلیل عدم برنامه ریزی صحیح اولا در اخر هفته شنبه و یکشنبه ها  از اتاق های عمل استفاده نمی شود . همچنین در برخی از روزها فقط یک عمل در اتاق عمل صورت می گیرد .

nder the plan the government handed the Ontario Medical Association on Wednesday, the approximately 500 doctors who bill over $1 million would see fee cuts, while those savings would go toward an increase for family physicians.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *