کیارس قره باغی ( دانشگاه رایرسون ) در مورد جمع اوری اطلاعات نژادی سازمان حمایت کودکان انتاریو

گفت و گوی رادیویی با 3 نفر در مورد جمع اوری اطلاعات نژادی سازمان حمایت کودکان انتاریو –
کیارس قره باغی استاد دانشگاه ومدیر بخش جوانان و کودکان دانشگاه رایرسون تورنتو –
سونیا میلز مینستر Sonia Mills-Minster از فعالین حقوق کودکان افریقایی تبار در انتاریو
مری الن تورپل – لافوند Mary Ellen Turpel-Lafond, از فعالین حقوق کودک در بریتیش کلمبیا
ایرکانیوز به نقل از کارنت – 3 شنبه 7 جون 2016- 18 خرداد 59

سازمان دولتی حمایت از کودکان انتاریو که بچه ها را از خانواده هایی که صلاحیت نگهداری انان را ندارند گرفته و در تحت کنترل خودش قرار می دهد قصد دارد مانند پلیس اطلاعات مربوط به کودکان اقلیتهای قومی و نژادی را جمع اوری کند .
بر اسا س گزارشات ، امکان اینکه بچه ها از خانواد ه های سیاهان ورنگین پوست ها در انتاریو و کانادا گرفته شد نسبت به سفید پوستها چندین برابر بیشتر است .
درضمن تعداد کودکانی که در کنترل این سازمان مرده اند نیز در سال به چندین نفر می رسد . این مصاجبه رادیویی انا ماری تری مونت با این سه کارشناس کودکان است . مسولین سازمان حمایت از کودکان برای این گفتگو حاضر نشدند .
Ontario children’s aid will collect race data to address over representation
On June 2, 2016, the Ontario Association of Children’s Aid Societies announced a plan to collect race statistics. This statement comes on the heels of mounting concerns about the over-representation of Aboriginal and black youth in Ontario’s child care.

Spotlight on Teaching

Sonia Mills-Minster

Mary Ellen Turpel-Lafond,

The Toronto Star found that 42 per cent of children and youth in the care of the Children’s Aid Society of Toronto have at least one parent who is black —despite the fact that only eight per cent of Toronto’s under-18 population is black — while Statistics Canada says nearly half of the 30,000 children in the country’s child welfare system are indigenous.

Kiaras Gharabaghi, the director of the School of Child and Youth Care at Ryerson University, notes that once children are in government care, treatment differs according to their racial backgrounds.

‘It is fairly common practice to criminalize the behaviour of black young men in group homes that would not be criminalized if the racial background were different. In the context of indigenous youth, there continues to be a horrifying ignorance of cultural practices.
-Kiaras Gharabaghi, director of the School of Child and Youth Care at Ryerson University.
The Current hosts a panel discussion on the importance of collecting race statistics as a first step toward building a better system of care.

Very often we’ve been treating children and youth as if all of their needs are the same. We need to understand their needs from a variety of perspectives to see if they’ve come into foster care just because [ . . . ] their parents have in fact been marginalized.
-Mary Ellen Turpel-Lafond, British Columbia’s representative for Children and Youth
Kiaras Gharabaghi, director of the School of Child and Youth Care at Ryerson University.
Sonia Mills-Minster, head of Millan and Associates, a private counseling company that runs a program to prevent African-Canadian children from going into care.
Mary Ellen Turpel-Lafond, British Columbia’s representative for Children and Youth.

اخبار ایرانیان کانادا Iranian Canadian news

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *