Asian job seekers face disadvantage even when they have higher

جویندگان کار با اسامی  آسیایی حتی با برتری علمی و فنی توسط کارفرمایان کانادایی کمتر شانس استخدامی  در مقابسه با اسامی انگلیسی دارند. گزارش دانشگاه رایرسون و تورنتو

اخبار ایرانیان کانادا_irca News- پنج شنبه 26 ژانویه 2017- 7 بهمن 95

Asian job seekers face disadvantage even when they have higher degrees, study finds

A new Canadian study found job applicants with Asian names and a master’s degree got fewer interview requests than counterparts with Anglo-Canadian names and only a bachelor’s degree

جفری ریتز Jeffrey Reitzاستاد جامعه شناسی دانشگاه تورنتو و پل نگویان  Paul Nguyen متولد کانادا با استفاده از داده ها ی در مقیاس بزرگ بانک کار دولت  اشتغال در کانادا اخیر که نرخ مخاطبین مصاحبه برای رزومه با نام آسیایی و انگلیس را مورد بررسی قرار، محققان دریافتند متقاضیان آسیایی به نام به طور مداوم تماس های کمتر صرف نظر از اندازه از شرکت های درگیر دریافت کرده است.

اگر چه مدرک کارشناسی ارشد می تواند شانس نامزد آسیایی شدن به نام بهبود، آن را شکاف را نبندید و چشم انداز خود را حتی نمی اندازه گیری تا به کسانی که از متقاضیان انگلیس با شرایط در مقطع کارشناسی.

در مقایسه با متقاضیان با نام انگلیسی، متقاضیان آسیایی به نام با تمام کانادایی شرایط حال 20.1 درصد تماس های کمتر از سازمان با بیش از 500 کارمند ،  39.4 درصد برای سازمانهای زیر 500 کارمند  و 37.1 درصد تماس در سازمانهای کوچک می باشد .  .

"ضرر یک نام آسیایی در سازمان های بزرگ کمتر است، اگر چه از بین نرفته است، " مطالعه مشترک توسط دانشگاه تورنتو و دانشگاه رایرسون، با عنوان "آیا کارفرمایان بزرگ درمان اقلیت های نژادی بیشتر منصفانه است؟"  روز چهارشنبه در مرکز مانگ  دانشگاه تورنتو منتشر خواهد شد . 
این چالش، در این گزارش آمده است که بیش از 70 درصد از کارمندان بخش خصوصی در کانادا برای شرکت های با کمتر از 100 کارمنداست . 
اصلی به سفبد ها قبل از رنگین پوست ها داده می شد.
پلنگوین36 ساله متولد کانادا از والدین ویتنامی خودتجربه دست اول از تبعیض را داردوقتی که در محل کارش پست خالی به یک سفیدپوست با مدرک لیسانس داده شد در حالیکه یک رنگین پوست با مدرک دکترا صلاحیت بیشتر در همان قسمت کار می کرد . 

JPEG Pro

والدین پل اسم وی را در کلاس هشتم عو ض کردند اسم اصلی وی فونگ بود که عموما بد تلفظ میشد .

Paul Nguyen, 36, who was born in Canada to Vietnamese parents, said he was not surprised by the findings, as he has seen first-hand how a visible minority colleague with a doctoral degree was passed over for promotion in favour of a Caucasian with a bachelor’s degree.

In fact, Nguyen’s parents decided to change his name to Paul when he was in Grade 8 because his original name, Phuong, was frequently misspelled or mispronounced.

این داده ها در محموع 12910 رزومه برای 3255 شغل بود که قبلا توسط پروفسور فیل  اریپولوس   professor Phil Oreopoulos جمع اوری و مطالعه شده بود. براساس این امار جویندگان کار با نام اسیایی 72 درصد تلفن برای مصاجبه دریافت می کردند.

تبعیض در همه زمینه ها چه پست هایی مانند حسابدار – مدیربازاریابی –  مهندس راه و ساختمان  و چه کارگر ساده برای افراد با نام اسیایی وجود داشت .

این گزارش روز جهارشنبه در موسسه مانگ دانشگاه تورنتو منتشر شد.

ترجمه : سعید سلطانپور – تورنتو استار

Job candidates with Asian names and Canadian qualifications are less likely to be called for interviews than their counterparts with Anglo-Canadian names even when they have a better education, a new study has found.

Using data from a recent large-scale Canadian employment study that examined interview callback rates for resumés with Asian and Anglo names, researchers found Asian-named applicants consistently received fewer calls regardless of the size of the companies involved.

Although a master’s degree can improve Asian candidates’ chances of being called, it does not close the gap and their prospects don’t even measure up to those of Anglo applicants with undergraduate qualifications.

Compared to applicants with Anglo names, Asian-named applicants with all-Canadian qualifications had 20.1 per cent fewer calls from organizations with 500 or more employees, and 39.4 per cent and 37.1 per cent fewer calls, respectively, from medium-sized and small employers.

“The disadvantage of an Asian name is less in the large organizations, although it has not disappeared,” said the joint study by the University of Toronto and Ryerson University, titled “Do Large Employers Treat Racial Minorities More Fairly?” It will be released Wednesday at a forum at U of T’s Munk School of Global Affairs.

The challenge, the report said, is that more than 70 per cent of private sector employees in Canada work for

The new study follows earlier research led by University of Toronto economics professor Phil Oreopoulos, who found that for every 100 calls received by applicants with Anglo names, applicants with Asian names got only 72. However, his study did not break down company size and occupational skill level.

The applicants in the study had fictitious names that were English (Greg Johnson and Emily Brown), Chinese (Lei Li and Xuiying Zhang), Indian (Samir Sharma and Tara Singh) and Pakistani (Ali Saeed and Hina Chaudhry).

Researchers in the current study further dissected Oreopoulos’s data, which was collected from a field audit that involved sending 12,910 invented resumés to employers for 3,225 real job postings.

companies with fewer than 100 employees.

Using a standard occupational status scale, researchers classified the job postings into high-skill positions such as accountant, civil engineer or sales and marketing manager; average-skill jobs such as financial adviser and claims adjuster; and lower-skill jobs that included bookkeeper, accounts payable clerk, restaurant manager or cashier.

While the study found the extent of discrimination against Asian-named applicants with all Canadian qualifications was roughly the same for both high-skill and lower-skill jobs (32.9 per cent less likely to get a call versus 30.7 per cent), skill level mattered much more when the Asian-named candidates have some foreign qualifications.

  https://goo.gl/GkK9INIRANIAN CANADA NEWS

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *