گزارش اتهامات ولخرجی دو مسول مجلس استان بریتیش کلمبیا report claims fraudulent and flagrant overspending by 2 B.C. Legislature officials

گزارش 76 صفحه ای از اتهامات ولخرجی و سفرهای گران قمیت و مشروب دو  مسول مجلس استان بریتیش کلمبیا
Bombshell report claims fraudulent and flagrant overspending by suspended B.C. Legislature officials

ایرکانیوز – دوشنبه 21 ژانویه 2019- 30 دی 97

 Lenz and James

مشاور ویژه سخنگوی مجلس بریتیش کلمبیا در یک مصاحبه مطبوعاتی گزارش اتهامات را منتشر کرد . وی گفت که در سال 2017 ، با پلیس کانادا در مورد این هزینه ها که مشکوک بنظر می آمده تماس گرفته شده  و تقاضای تحقیق شده بود  .  دو مسول – دفتر دار  – گرک جیمزو مسول امنیت صحن مجلس  – گری لنز -در 20 نوامبر در میان تعجب نمایندگان ، توسط پلیس به بیرون از ساختمان مجلس هدایت شده بودند . دادگاه انها در آینده تشکیل می شود .

گرک جیمز و گری لنز هردو بشدت اتهامات را رد می کنند و می گویند کسی به آنها از اتهاماتشان حرفی نزده است .

Inappropriate cash payouts, fraudulent expenses and misappropriated liquor part of the allegations
Clerk of the House Craig James and Sergeant-at-Arms Gary Lenz were both suspended Nov. 20 and escorted out of the legislature by police. They have both denied any wrongdoing

  • “Flagrant overspending on luxurious trips” with “questionable” business rationales, and taking overnight trips at the legislature’s expense, for what appear to be “other than legitimate work purposes.”
  • Expensing personal purchases to the legislature, totalling tens of thousands of dollars over a period of less than two years.
  • “Inappropriate” cash payouts in lieu of vacation, totalling in the hundreds of thousands of dollars.
  • Misappropriation of alcohol and electronic equipment.
  • Potentially “retributive or otherwise unjustified” termination of employees.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *