انتخابات فدرال کانادا ، انتخابات بین بدتر و بدترین Canada Election 2019 choice between worse and worst

انتخابات فدرال کانادا ، انتخابات بین بدتر و بدترین /بطور نسبی انتخابات در کانادا هم مانند انتخابات در ایران هست ،

 Canada Election 2019 choice between worse and worst

سعید سلطانپور – تورنتو – یکشنبه 24 شهریور 98- 14 سپتامبر 2019
people vote
1- اگر وابسته به حزب نباشی نمی تونی وارد مجلس بشوی ( قاعده هست مگر استثنا در آن باشد )
2- همه احزاب و رهبران ( بغیر از حزب استقلال طلب کبک ) به ملکه انگلیس -پادشاه کانادا – وفادار هستند و علیه منافع آن عمل نمی کنند
3- همه نمایندگان سربازان حزب هستند واز خودشان کمتر چیزی برای گفتن دارند یعنی باید نظرات حزب را اجرا بکنند و از آن در حوزه انتخابیه و در جامعه خودشان مثلا جامعه ایرانی کانادایی دفاع کنند ، حتی اگر دروغ باشد یا به آن باور نداشته باشند .
4- سیاستمداران اکثریت برای خودشان و منافع خودشان وارد سیاست می شوند، منافع مردم فقط از طریق منافع حزب تعریف می شود .
5- مردم دم انتخابات عزیز و سرور هستند . بعداز انتخابات ارباب رعیت می شوند .
50 درصد مردم در انتخابات شرکت نمی کنند
6-شرکت در انتخابات چندان تاثیری در وضعیت مردم یا طبقه اجتماعی ندارد . یک سیستم کشور را اداره می کند که توسط عده ای انگشت شمار انرا طرح و از طریق مجلس ، تبدیل به قانون و انرا اجرایی می کنند .
7 – شانس ما این است که شمال آمریکا و در بلوک آمریکا قرار داریم والا اگر جنوب آمریکا بودیم چیزی در مایه سیاست بشدت فاسد مکزیک و فقر بودیم
8- با همه این تفاسیر ، رای دادن بهتر از رای ندادن هست . زیرا بین رهبر لیبرال با رهبر محافظه کار با رهبر حزب سبر و حزب مایل به چپ ان دی پی ، تفاوت هست . تفاوت هایی که بطور روزمره از نظر اجتماعی و سیاسی باید با آن روبرو شوید . هر چند از نظر اقتصادی تفاوت محسوس روزانه در زندگی اکثریت مردم کانادا ، حس نخواهید کرد .
9- اگاهانه رای بدهید . به نماینده ای که می خواهید رای بدهید ، هیئتی رای ندهید چون از جامعه ایرانی هست ، رای ندهید . هیچ کدام از ایرانی تبار ها گلی به سر جامعه ایرانی نزده اند تازه کسانی مانند رضا مریدی گل ( با کسره ) به سر جامعه ایرانی کانادایی زده اند . مصادره اموال مردم ایران یکی از شیرینی کارهای باند رضا مریدی ناتییناهو هست .
10 – سه تا حزب بغیر از ان دی پی تقریبا پیرو ناتییناهو هستند. بدلیل نفوذ اقتصادی لابی در کانادا نه از نظر تعداد جمعیت ، بالطبع در سیاست خارجی علیه جامعه ایرانی کانادایی و منافع و حقوق اقتصادی و سیاسی آن عمل می کنند .
11- در انتخابات همه احزاب قول های خوب و قشنگ می دهند که ادم یاد دیسنی و سرزمین رویاها می اندازد . اگر دولتها پول داشتند که همه این قولها را در زمان 4 سال در دست داشتن قدرت سیاسی و کنترل اقتصادی کشور ، انجام می دادند. بعداز انتخابات که می شود همه چیزها ، شرمنده ، بودجه نداریم لغو میشود یااگر بخواهند اجرا کنند با بدهی بالا روبرو می شویم .یعنی در کانادا لیبرالها سر کار می ایند ، ولخرجی می کنند بدهی بالا می رود ، مردم ناراضی می شوند به محافظه کاران رای می دهند ، محافظه کاران می ایند کسری بودجه را به قیمت کاهش خدمات عمومی کم می کنند مردم ناراضی می شوند ، به لیبرالها رای می دهند . ان دی پی هم شانس چندانی برای دولت نداشته است بغیر از چند موج دم انتخابات،

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *