داستانهای سرزمین افرا – شهروند خوب و اسکناس 100 دلاری گم شده

داستانهای سرزمین افرا – شهروند خوب و اسکناس 100 دلاری  گم شده      ُStories of Maple leaf Land – 100 $ Bill and a good citizen

ایرکانیوز – 16 سپتامبر 2018 – 25 شهریور 97

سعید سلطانپور

شنبه غروب ، مرد میان سالی به کیوسک نگهبانی در پلازای چینی ها ، در  های وی 7 شهر ریچموندهیل ، مراجعه کرد و با نگهبان صحبت کرد . وی یک اسکناس 100 دلاری در میان دستانش را به نگهبان میانسال داد و گفت که آنرا در کف پارکینگ پیدا کرده است .

نگهبان ، با کمی تعجب و تحسین از این شهروند خوب ، تشکر کرد وگفت نمی داند آیا کسی برای این پول مراجعه خواهد کرد یا نه ؟ مرد گفت ، ترجیح میدهدکه سکیوریتی ( نگهبان ) پول راداشته باشد شاید صاحبش مراجعه کند .

نیم ساعت نگذشته بود که  مرد با کمی تردید به نگهبانی مراجعه کرد و گفت ، می بخشید من با زنم صحبت کردم و داستان 100 دلاری را گفتم . وی گفت که این پول را خودم نگهدارم .

نگهبان هم گفت هر جور ضلاح می دانید . در کشو را باز کرد و 100 دلاری را به مرد داد .

مرد تشکر کرد .  100 دلاری را تا کرد در جیب پیراهنش گذاشت .  و خدا حافظی کرد . چند قدم دور نشده بود ، برگشت ، گفت می دانید شما ادم محترمی هستی ، فکر کردم که 50 دلارش را خودم بردارم ، 50 دلار را به شما بدهم . مرد نگهبان تشکر کرد .

مرد با 100 دلاری ، به بقالی رفت و با دو تا پنجاهی برگشت . 50 یی را به نگهبان داد ودست داد و رفت .

ساعت 8 و خورده ای بود ، مرد از رستوران چینی بیرون امد ، این با ربا قدمهای مصمم به سمت نگهبانی رفت و شیشه را زد .نگهبان پنجره را باز کرد . مرد گفت می بخشید ، ولی همسرم گفت که ان پنجاه دلاری هم برای خودم نگهدارم .

نگهبان با تجربه نگاهی به مرد رند کردو گفت دوست عزیز ، همانطور ی که شما در ان رستوران گران ، غذا خورد ی ، منهم در این رستوران گران ، 50 دلار را شام خوردم  حساب بی حساب .

مرد بدون خداحافظی دور شد .

این داستان واقعی است .

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *