جریمه و یک ماه تعلیق بخاطر تخلفات حوزه پارا لیگال ایرانی کانادایی توسط انجمن وکلای انتاریو The Law Society alleged that committed professional misconduct.

جریمه و یک ماه تعلیق بخاطر تخلفات حوزه پارا لیگال ایرانی کانادایی  توسط انجمن وکلای انتاریو  The Law Society alleged that Fatemeh Ghaneshirazi, ,

committed professional misconduc.

ایرکانیوز_ irca News- اخبار ایرانیان کانادا –

در تاریخ 14 اگوست 2017 انجمن وکلای انتاریو به پرونده تخلف خانم فاطمه قانعی شیرازی از شهر تورنتو رسیدگی کردووی را به دلیل تخلف – اطلاعات گمراه کننده حرفه ای  به یک ماه تعلیق از کار پارا لیگال و  مبلغ 1500 دلار جریمه محکوم کرد. وی باید این مبلغ را تا 14 فوریه 2019 به صندوق انجمن واریز کند. خانم قانعی شیرازی موظف است با توجه به حوزه قانونی و مشخص پارا لیگال و نه  در حوزه مهاجرت .

August 14, 2017 The Law Society alleged that Fatemeh Ghaneshirazi, 2015, of Toronto, committed professional misconduct. The panel determine

that the following allegations were established: • Between approximately January to July of 2016, the Respondent marketed legal services beyond the permissible scope of a P1 licence. • Between approximately January of 2016 to May of 2017, the Respondent marketed legal services beyond the permissible scope of a P1 licence. • Between approximately January to July of 2016, the Respondent marketed legal services in a misleading, confusing and/or deceptive manner. • Between approximately January of 2016 to May of 2017, the Respondent marketed legal services in a misleading, confusing and/or deceptive manner. • Between approximately January of 2016 to May of 2017, the Respondent made claims of expertise that were not demonstrably true, accurate and/or verifiable. • Between approximately January to June of 2016, the Respondent practised outside the scope of her P1 licence. The panel orders:

1. The Respondent’s licence is suspended for one month, starting immediately. 2. The Respondent shall comply fully with the terms of the Law Society’s Guidelines For Paralegals Who Are Suspended Or Who Have Given An Undertaking Not To Provide Legal Services while suspended pursuant to this Order.

3. The Respondent shall pay costs to the Law Society in the amount of $1,500 by February 14, 2019. Starting the day following the deadline for the payment of costs, interest shall accrue on any unpaid part of those costs, at a rate of 2% per year.

4. The Respondent’s practice shall be restricted to providing legal services within the scope of her paralegal licence with respect to immigration and landlord/tenant matters. (Counsel for the Society, Elaine Strosberg / the Paralegal, self-represented)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *