شورای شهرداری های ونکوور شمالی ، ایرانی تبارها راه نیافتند N.Vancouver 2018 Election Results

در انتخابات شورای شهر ونکوور شمالی ( نوررث ونکوور ) دو ایرانی کانادایی شرکت داشتند که شروین شهریاری با 3187 رای و پیام آزاد با 239 رای نامزد شهرداری ، رای کافی برای ورود پیدا نکردند .
N.Vancouver 2018 Election Results

ایرکانیوز – یکشنبه 21 اکتبر 2018 – 29 مهر 97

( 10 of 10 Polls Counted)

پیام ازاد - کاندید شهرداری نورث ونکوور
پیام ازاد – کاندید شهرداری نورث ونکوور
شروین شهریاری
شروین شهریاری
CARSON GRAHAM JBCC LARSON MEMORIAL RECENTRE NSN HOUSE QUEEN MARY RIDGEWAY SUTHERLAND WESTVIEW ADV / MAIL POLLS TOTAL % OF TOTAL
MAYOR
BUCHANAN, Linda 320 505 157 280 263 402 450 328 172 923 3800 29.7
HEYWOOD, Guy 280 379 167 294 202 406 432 279 146 814 3399 26.6
CLARK, Rod 219 283 105 234 242 326 332 217 151 719 2828 22.1
MORRIS, Kerry 130 174 84 171 166 210 252 200 94 506 1987 15.5
WILLCOCK, Michael 57 90 15 46 45 73 45 42 22 110 545 4.3
AZAD, Payam 20 23 6 20 16 36 11 13 11 74 230 1.8
Total Votes Cast for MAYOR 12789
COUNCILLOR
BELL, Don 473 641 256 503 452 698 749 491 284 1,544 6091 9.6
GIRARD, Angela 377 554 206 412 346 584 696 441 245 1,248 5109 8.1
VALENTE, Tony 359 536 168 347 331 453 563 395 222 1,165 4539 7.2
MCILROY, Jessica 359 572 172 359 308 556 511 361 206 1,061 4465 7.1
HU, Tina 304 494 148 291 249 393 481 319 164 924 3767 6.0
BACK, Holly 280 438 167 264 271 401 373 325 130 1,013 3662 5.8
MCCORKINDALE, Mack 274 370 128 288 257 375 470 318 147 898 3525 5.6
BELL, Bill 255 314 153 289 279 366 395 264 149 911 3375 5.3
FEARNLEY, Bob 273 334 140 329 203 373 344 259 157 841 3253 5.1
WILSON, Antje 251 303 158 255 206 333 520 293 124 785 3228 5.1
SHAHRIARI, Shervin 283 307 137 287 192 371 390 261 141 818 3187 5.0
BOLTENKO, Anna 248 432 113 231 226 337 291 246 139 640 2903 4.6
HEILMAN, Joe 220 239 167 253 150 312 315 224 116 666 2662 4.2
IZATT, Kenneth 190 226 115 229 151 254 287 183 106 564 2305 3.6
JABEROLANSAR, Alborz 197 251 98 214 141 295 240 133 85 469 2123 3.4
THORBURN, Brett 153 228 47 122 120 201 183 146 67 455 1722 2.7
POLLY, Ron 105 202 72 166 130 192 236 152 88 374 1717 2.7
MCCANN, John 113 157 54 140 141 175 130 121 71 386 1488 2.4
JENSEN, Mica 95 178 53 105 92 123 113 76 65 277 1177 1.9
ZAHEDI, Max 129 126 47 92 92 150 133 90 60 258 1177 1.9
LOBO, Aaron 36 87 19 41 53 79 62 40 48 120 585 0.9
ALIZADEH, Pooneh 49 65 14 41 40 46 41 36 25 112 469 0.7
TOFIGH, Thomas 42 60 22 32 26 39 45 27 22 111 426 0.7
SOSTAD, Ron 22 34 9 24 27 42 26 23 16 71 294 0.5
Total Votes Cast for COUNCILLOR 63249
SCHOOL TRUSTEE
SACRÉ, Christie 368 416 187 337 267 484 607 439 190 1,106 4401 16.4
TASI BAKER, Mary 324 445 179 324 276 511 512 311 212 985 4079 15.2
HIGGINS, Megan 283 438 178 351 281 429 521 351 246 932 4010 15.0
ZAVEDIUK, Greg 253 335 194 235 199 321 306 263 143 679 2928 10.9
POPE, Catherine 209 288 118 243 203 313 304 249 113 710 2750 10.3
KOLSTEE, Jullian 238 277 119 205 193 280 318 222 160 569 2581 9.6
MOORE, Gordon 172 237 108 190 180 236 237 211 115 524 2210 8.3
SKINNER, Susan 158 227 77 153 154 183 165 146 76 468 1807 6.8
EWING, Sean 72 154 50 99 104 125 144 92 60 287 1187 4.4
TEYMOURAN, Kamy 80 91 37 62 53 83 101 69 47 191 814 3.0
Total Votes Cast for SCHOOL TRUSTEE 26767
TOTAL VOTERS 1,031 1,476 538 1,052 943 1,473 1,530 1,086 609 3,176

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *