بعداز 50 سال ، حقوق سالمندی 10 % افزایش می یابد . این افزایش شامل افراد بالای 75 سال می باشد – حقوق دریافتی افراد 65 تا 74ساله در جولای 2022 مبلغ 666.83 $ هست Old age security to rise 10 per cent for Canadians 75 and older https://www.canada.ca/en/employment-social-development/news/2022/07/increase-to-the-old-age-security-pension-for-seniors-aged-75-years-and-older-begins-this-month.html

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *