تعلیق پروانه و جریمه یک مشاور املاک ایرانی کانادایی در ونکوورVancouver real estate disciplinary committee

تعلیق پروانه و جریمه برای شاهین بهرویان  مشاور املاک ایرانی کانادایی در ونکووربدلیل تخلف

Vancouver real estate disciplinary committee

ایرکا – 14 مه 2019 – 24 اردیبهشت 98

براساس گزارش کمیته انضباطی ، شاهین بهرویان به دروغ از موکلش  مبلغ 75هزار دلار اضافی برای فروش  مسکنی  گرفته بود و به مشاور املاک فروشنده اطلاع نداده بود . وی به موکلش نگفته بود که می تواند مشورت حقوقی بکند . وی نگفته بود که با مشاور املاک دیگر برای درصد کمیسیون خرید و فروش توافق کرده است .   . کمیته پروانه کار وی را برای یکسال لغو و شاهین بهرویان را به پرداخت مبلغ 58 هزار دلار برای هزنیه های اجرایی پرونده و 7500 دلار هزینه کمیته محکوم کرد . وی باید یک دوره اخلاق در حرفه مشاور املاک را بگذراند.

شاهین بهرویان تقاضای فرجام داده است

ShahinBeyroyan

Shahin Behroyan, Shahin Behroyan Personal Real Estate Corporation, RE/MAX Masters Realty, Vancouver
File 14-431
Liability Hearing: September 13-15, 2017
Penalty Hearing: April 9, 2018


Discipline Committee Decision Regarding Liability: October 30, 2017

Discipline Committee Decisions Regarding Penalty: April 9, 2018

Summary
In a liability hearing held on October 30, 2017, the Council’s discipline committee found that Mr. Behroyan had caused a client to pay him a $75,000 bonus by falsely stating that the agent of prospective buyers of his property would not present a full price offer for sale unless he first agreed to pay a bonus.

The committee also found that Mr. Behroyan failed to disclose to his client that he had acted for the buyers in the recent sale of their home, failed to disclose that the buyer’s agent had agreed to split her commission with him, and failed to adequately advise his client to obtain independent legal advice.

The committee concluded that Mr. Behroyan had committed professional misconduct that included deceptive dealing, breach of his duty to act honestly, failure to act in his client’s best interest and/or avoid conflicts of interest, and failure to advise his client to obtain independent legal advice.

Result
In its Decision and Order with Respect to Penalty, a discipline committee of the Council ordered the following:

  1. Mr. Behroyan’s licence is suspended for one year, effective June 1, 2018.
  2. Mr. Behroyan must pay a discipline penalty of $7,500.00 to the Council.
  3. Mr. Behroyan must pay enforcement expenses of $58,708.85 to the Council.
  4. At his own expense, Mr. Behroyan must successfully complete an ethics course prescribed by the Council.

Mr. Behroyan filed an appeal with the Financial Services Tribunal (FST), regarding liability and penalty. The penalty decision has also been appealed by the Superintendent of Real Estate.

Mr. Behroyan’s penalty has been stayed pending the decisions of the FST. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *