دو پلیس فرانسوی متجاوز به یک توریست کانادایی محکوم شدند Police from elite French unit found guilty in gang rape of Canadian tourist

هفت سال زندان برای دو پلیس تجاوز گر  فرانسوی به زن توریست کانادایی

Police from elite French unit found guilty of rape a Canadian tourist

ایرکا – 31 ژانویه 2019 – 11 بهمن 97

خانم امیلی  اسپنون  Emily Spanton  39 ساله ، در سال 2014 در یک بار ایرلندی با دو افسر پلیس واحد ویژه که در حین انجام وظیفه نبودند ، اشنا شد . انها بعدا مشروب خوری زیاد و شوخی های جنسی ، از این خانم دعوت کردند که برای بازدید از نقاظ مختلف ایستگاه پلیس با انها برود.   در حین بازدید از اداره پلیس ،این دو پلیس فرانسوی ، چند بار خانم امیلی را مورد تجاوز قرار دادند .  امیلی می گوید وی را مجبور کردند که در اداره پلیس ویسکی بخورد و برای انها سکس دهانی انجام بدهد .  و چند باز نیز با وی سکس بر خلاف میلش کردند . امیلی یک ساعت و نیم بعد از ایستگاه پلیس بیرون می رود . امیلی یک پلیس زن می بیند و به وی دراین مورد شکایت می کند .   هیت منصفه ظرف 8 ساعت دو پلیس را علیرغم اینکه می گفتند انها تجاوز گر نیستند ، را گنهکار شناختند. وکیل دو پلیس می گوید این حکم عادلانه نیست . انها ده روز برای فرجام خواهی فرصت دارند.

 

prestigious station at 36 Quai des Orfevres
prestigious station at 36 Quai des Orfevres

Emily Spanton2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *