4 ایرانی کانادایی از تاثیرات رفع تحریم ها با برنامه کارنت سی بی سی

* ایرانی کانادایی ها از تاثیرات رفع تحریم ها می گویند ایرکانیوز – به نقل از http://www.cbc.ca/radio/thecurrent/the-current-for-january-29-2015-1.3425044/iranian-canadians-reflect-on-the-impact-of-lifting-economic-sanctions-in-iran-1.3425085کارنت – سی بی

Read more