فراخوان برای تجمع درپارلمان کانادا برای تحقق وعده انتخاباتی لیبرالها در برقراری ارتباط با ایران

ژانویه 2017 تجمع در پارلمان اتاوا برای درخواست از نخست وزیر جاستین ترودو برای تحقق وعدده 18 ماه انتخاباتی لیبرالها

Read more