برخی علما می‌گفتند اگر خانم‌ها شیخ فضل‌الله نوری هم شوند نمی‌گذاریم به ریاست‌جمهوری برسند- اعظم طالقانی:

اعظم طالقانی: برخی علما می‌گفتند اگر خانم‌ها شیخ فضل‌الله نوری هم شوند نمی‌گذاریم به ریاست‌جمهوری برسند اخبار ایرانیان کانادا_Irca News_

Read more

افزایش تعداد پولدارهای کانادا که مالیات نمی دهند، هرچند میلیونها نفر نیز با درآمد 15 هزار دلاری مالیات نمی دهند

افزایش تعدادپولدارهای کانادا که  مالیات نمی دهند . میلیونها نفر نیز با  اعلام درامد 15 هزار دلاری  نیز قانونا مالیات

Read more