موج سواری انتخاباتی رضا مریدی و لیبرالهای انتاریوReza Moridi, Ontario Liberal election propaganda to deceive Iranian Canadian community

موج سواری انتخاباتی رضا مریدی و لیبرالهای انتاریو ، اعلام تست آیین راهنمایی رانند گی به زبان فارسی در انتاریو

Read more

وزیر نیروی کابینه روحانی فارغ التحصیل دکتر از کانادا / رای اعتماد وزیر نیرو و علوم Iran Parliament qualifies 2 proposed ministers

وزیر نیروی کابینه روحانی فارغ التحصیل دکتر از کانادا  / رای اعتماد وزیر نیرو و علوم  Iran Parliament qualifies 2

Read more

مسعود بارزانی قربانی جاه طلبی – بارزانی از اول نوامبر از ریاست اقلیم کردستان عراق استعفا می کند Iraqi Kurdish leader to step down over fallout from independence poll

مسعود بارزانی قربانی جاه طلبی – بارزانی  از اول نوامبر از ریاست اقلیم کردستان عراق استعفا می کند Iraqi Kurdish

Read more

خرید 1.19 میلیارد $ شرکت ساختمانی “ای اکان ” کانادا توسط چینی ها Canadian firm Aecon sold to Chinese engineering giant for $1.19 billion

خرید 1.19 میلیارد دلاری  شرکت ساختمانی  “ای اکان ” کانادا توسط چینی ها Canadian firm Aecon sold to Chinese engineering giant

Read more