شلیک موشک به کنگره حزب دمکرات کردستان ، کشته و زخمی شدن افراد retaliatory rockets kill, wound dozens at KDP-Iran, PDKI headquarters in Erbil

شلیک 6 موشک به مقر حزب دمکرات کردستان در زمان برگزاری کنگره حزب با شرکت اعضای کادر مرکزی ، حداقل

Read more

رامین فرجی ، استادجوان کالج ، کاندید منطقه یورک از شهر ایرانی نشین ریچموندهیل Ramin Faraj , Regional council candidate , Richmond Hill

رامین فرجی ، استادجوان کالج  ، کاندید منطقه یورک از شهر ایرانی نشین ریچموندهیل –انتاریو  Ramin Faraj , Regional council

Read more

هیلی: روحانی می‌تواند در نشست شورای امنیت به ریاست ترامپ، سخنرانی کند Trump to Lead UN Session on Iran and May Face Off With Rouhani

هیلی: روحانی می‌تواند در نشست شورای امنیت در مورد ایران  به ریاست ترامپ، سخنرانی کند Trump to chair U.N. Security

Read more