شکست سنگین کاندیداهای ایرانی در انتخابات شهرداری‌ها 2018 Lost of Iranian Canadian Candidates in Ontario Municipality election

مقاله تحلیلی و مستند من در مورد شکست سنگین کاندیداهای ایرانی کانادایی در انتخابات شهرداری ها انتاریو و نورث ونکوور

Read more

گزارش سعید سلطانپور از انتخابات شهرداری های ریچموندهیل و تورنتو و شکست کاندیداهای ایرانی کانادایی – report on Municipality election 2018

گزارش سعید سلطانپور از انتخابات شهرداری های ریچموندهیل و تورنتو و شکست کاندیداهای ایرانی کانادایی -22 اکتبر 2018 – Saeed

Read more

دیدار مایکل پارسا با کاردار اسراییل در کانادا Israel Consulate and Michalel Parss MPP

ملاقات مایکل پارسا نماینده ریچموندهیل -اک ریجز با کنسول اسراییل درکانادا/گیلت بارام – گفت و گو د رمورد توسعه روابط

Read more