آمریکا، دو ایرانی را به” باجگیری اینترنتی ” متهم کرد FBI charges two men in 2016 ransomware attack

دادستانی آمریکا ، دو تبعه ایران را باتهام باجگیری اینترنتی 6 میلیون دلاری  و دو تبعه را باتهام تبدیل ”

Read more

“نه ” جاستین ترودو به رهبر اتحادیه کارگران اتوموبیل سازی جنرال موتورز ـJustin Trudeau Said NO to UNIFOR on GM plant closure

“نه ” جاستین ترودو به رهبر اتحادیه کارگران اتوموبیل سازی جنرال موتورز  – ترودو برای پاسخ ندادن به سوالات نمایندگان 

Read more