مدیر سابق سازمان دارویی امریکا ، شرکتهای دارو سازی و کنگره را مسول بحران مواد مخدر می داندEx-DEA agent: Opioid crisis fueled by drug industry and Congress

مدیر سابق سازمان دارویی امریکا ، شرکتهای دارو سازی و کنگره  را مسول بحران مواد مخدر می داند- روزانه چند جوان

Read more

جان کری:عربستان، اسرائیل و مصر ما را ترغیب می‌کردند به ایران حمله کنیم John Kerry says the Trump administration is ‘lying’ about the Iran nuclear deal

جان کری:عربستان، اسرائیل و مصر ما را ترغیب می‌کردند به ایران حمله کنیم ترامپ در حال یک بحران جهانی در

Read more