ترامپ می گوید معلمهای مدارس را مسلح کنیم .راهکار احمقانه مبارزه باقتل عام تکراری دانش اموزان امریکا Trump and NRA stupid idea -proposed solution, “arm teachers with guns”. !

ترامپ می گوید معلمهای مدارس را مسلح کنیم .راهکار مبارزه باقتل عام تکراری دانش اموزان امریکا Trump and @NRA stupid

Read more

نبرد اطلاعاتی سازمانهای امنیت دنیا در ایران -چگونه سازمان سیا به طور پنهانی اساتید را جذب می کند how the CIA secretly recruits academics In order to tempt nuclear scientist

نبرد اطلاعاتی سازمانهای امنیت دنیا  در ایران -چگونه سازمان سیا به طور پنهانی اساتید را جذب می کند how the 

Read more

یک قتل عام دیگر در حادثه تیراندازی دیگر در دبیرستانی در جنوب فلوریدا Florida School Shooting: ‘No Words’ as 17 Die in a Barrage of Bullets

یک قتل عام دیگر در حادثه تیراندازی دیگر در دبیرستانی در جنوب فلوریدا – کشتار با اسلحه بخشی از زندگی

Read more

محرومیت دونده ایرانی تبار مقیم کانادا از شرکت در ماراتون بوستون -Marathon runner stopped in his tracks by Trump travel ban

محرومیت سروش حاتمی  دونده ایرانی تبار مقیم کانادا از شرکت در ماراتون بوستون بدلیل ممنوعیت سفر ایرانیها به امریکا -Marathon

Read more

۱۴ سناتور امریکا خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند Sen. Young and Mark Rubilo calls for sanctions against Iran

۱۴ سناتور لابی اسراییل در امریکا در نامه به ترامپ خواستار تشدید تحریم‌ها علیه ایران شدند اخبار ایرانیان کانادا ایرکانیوز-

Read more

کیسینجر: برای مقابله با ایران، باید مانند دوران جنگ سرد عمل کنیم Systemic failure of world order’: Kissinger & elder statesmen take on modern challenges

کیسینجر: برای مقابله با ایران، باید مانند دوران جنگ سرد عمل کنیم Systemic failure of world order’: Kissinger & elder

Read more