امیر انتظام ، زندانی سیاسی قربانی تحلیل های بدون پایه جاسوسی در گذشت Amir Entezam former deputy Iranian PM, serving 17 years in Evin dies aged 86

امیر انتظام ،  قدیمی ترین زندانی سیاسی جمهوری اسلامی ، قربانی تحلیل های بدون پایه جاسوسی در گذشت ایرکانیوز –

Read more

قهرمانی تیم رباتیک دانشگاه آزاد قزوین در لیگ جهانی روبوکاپ ٢٠١٨ کانادا Iran robo teams win in several categories at 2018 Montreal Canada RoboCup

قهرمانی تیم رباتیک دانشگاه آزاد قزوین در لیگ جهانی روبوکاپ ٢٠١٨ در شهر مونترال  کانادا  Iran robo teams win in

Read more