افسر پلیس ایرانی کانادایی ، بعلت اصرار بر شکایت جنسی ، از دریافت حقوق از کار افتادگی محروم شدToronto police constable accusing fellow officers

فیروزه ضرابی مجد ،افسر پلیس تورنتو ، بعلت اصرار بر شکایت جنسی  و مشکلات روحی، از دریافت حقوق از کار افتادگی

Read more

دستگیری خشن ، جوان با آتیزم، بخاطر اسلحه پلاستکی توسط پلیس تورنتو Toronto man with autism ‘traumatized’

ذاکره رضایی میگوید پسرجوانش را که آتیزم دارد ، پلیس تورنتو  با خشونت برای اسلحه اسباب بازی دستگیر کردند ، که

Read more

دستور روانشناسی برای شیوا اشکانی ، بوتاکس زن غیر مجاز در تورنتو ، Judge Ordered Shiva Ashkani must undergo psychiatric assessment

قاضی  تورنتویی ،حکم   معاینه روانشناسانه  برای شیوا اشکانی ، بوتاکس زن  غیر مجاز ، قبل از صدور حکم زندان برای

Read more

اولین تلفات دولت محافظه کار داگ فورد ، وزیر اقتصادو کارآفرینی بعلت اعتیاد استعفا داد Doug Ford top minister resigns for addiction

اولین تلفات دولت محافظه کار داگ فورد ، جیم ویلسون وزیر اقتصاد و توسعه و شغل آفرینی بعلت اعتیاد استعفا

Read more