جامعه ایرانی کانادایی و عدم درک دمکراسی قانونمند کانادایی – حق مدنی شهروی و وظیفه پلیس

جامعه ایرانی کانادایی و عدم درک دمکراسی قانونمند کانادایی – حق مدنی شهروی و وظیفه پلیس – نگاهی به تجمعات

Read more

شیرینی جشن یکصد و پنجاهمین سال کانادا با تلخی ادامه تبعیض علیه جامعه ایرانی در کانادا

شیرینی یکصد و پنجاهمین سال ز کانادا با تلخی ادامه تبعیض علیه جامعه ایرانی SWEETNESS OF CANADA 150TH ANNIVERSARY COMES

Read more

۳۲ ایرانی از دانشگاه پلی تکنیک «مونترال» کانادا با مدرک دکترا فارغ التحصیل شدند

خدمت متقابل ایران و کانادا در حوزه علم و دانش  -۳۲ ایرانی از دانشگاه  پلی تکنیک«مونترال» کانادا  با مدرک دکترا فارغ

Read more

نابسامانی جدی در سیستم تشخیص بیماری انتاریو Ontario health care system not functional properly

نابسامانی جدی در سیستم تشخیص بیماری انتاریو و طولانی بودن و پرخرج بودن هزینه درمان برای دولت -بیمار ایرکانیوز-اخبار ایرانیان

Read more

گیلدا یک قربانی جوان دیگر ایرانی تبار در کانادا – آیا نمی شد جلوی این تراژدی را گرفت؟

گیلدا یک قربانی جوان دیگر ایرانی تبار در کانادا – آیا نمی شد جلوی این تراژدی را گرفت؟  گیل داد

Read more