اولین هنرپیشه رنگین پوست آسیایی کانادایی نامزد جایزه امی Canadian-Korean actress Sandra Oh makes Emmys history with nomination

ساندرا اوه – اولین هنرپیشه رنگین پوست کانادایی نامزد نقش اول جایزه امی بخاطر سریال کشتن حوا شد Canadian actress

Read more

از «آبسنگ» تا «خواهرخواندگی» یک هنرمند ، افتتاح ۲۳ نمایشگاه هنرهای تجسمی در تهران twenty three art exhibitions in Tehran

از «آبسنگ» تا «خواهرخواندگی» یک هنرمند غیر از افتتاح ۲۳ نمایشگاه، ۳۶ فرصت دیگر برای آخرین گردش هنری در بهار

Read more