دیدار مایکل پارسا با کاردار اسراییل در کانادا Israel Consulate and Michalel Parss MPP

ملاقات مایکل پارسا نماینده ریچموندهیل -اک ریجز با کنسول اسراییل درکانادا/گیلت بارام – گفت و گو د رمورد توسعه روابط

Read more

مدیر کلاهبردار ستاد انتخاباتی عضو شورای شهر ریچموندهیل Karen Cilevitz insulting Richmond Hill by hiring a convicted man as her campaign manager

سعید سلطانپور  – 15 اکتبر 2018 – 23 مهر 97 -خانم کارن سیلویتز ، عضو شورای شهر ریچموندهیل و کاندید

Read more

دادگاه تجدید نظر آلبرتا ، 11 سال زندان قاتل مهندس جوان ایرانی تبار را تایید کرد . Joshua Mitchell sentenced to 11 years

دادگاه تجدید نظر آلبرتا ، حکم  11 سال زندان قاتل  مهندس جوان ایرانی تبار ،مریم رشیدی آشتیانی را تایید کرد

Read more

زمانی برای کمک به هموطنان ایرانی در کانادا در شرایط سخت اقتصادی time for humanity

زمانی برای کمک به هموطنان ایرانیمان در کانادا  در شرایط سخت اقتصادی سعید سلطانپور – دوشنبه اول اکتبر 2018 –

Read more

رامین فرجی ، استادجوان کالج ، کاندید منطقه یورک از شهر ایرانی نشین ریچموندهیل Ramin Faraj , Regional council candidate , Richmond Hill

رامین فرجی ، استادجوان کالج  ، کاندید منطقه یورک از شهر ایرانی نشین ریچموندهیل –انتاریو  Ramin Faraj , Regional council

Read more