جامعه ایرانی کانادایی و عدم درک دمکراسی قانونمند کانادایی – حق مدنی شهروی و وظیفه پلیس

جامعه ایرانی کانادایی و عدم درک دمکراسی قانونمند کانادایی – حق مدنی شهروی و وظیفه پلیس – نگاهی به تجمعات

Read more

تحریف تاریخچه ایرانی ها توسط گروه اولیه مدعی بنیانگزاری کنگره ایرانیان کانادا

تحریف تاریخچه ایرانی ها توسط گروه اولیه مدعی بنیانگزاری کنگره ایرانیان کانادا-(مهرداد اریان نژاد – مسعود منصور زاده – مهرداد

Read more

یک سوال از دعوت کنندگان نماینده حامی تحریم و قطع ارتباط برای تقدیر نامه لیلا حاتمی

یک سوال از دعوت کنندگان نماینده حامی تحریم و قطع ارتباط  برای تقدیر نامه  لیلا حاتمی یک سوال از اقای

Read more

شیرینی جشن یکصد و پنجاهمین سال کانادا با تلخی ادامه تبعیض علیه جامعه ایرانی در کانادا

شیرینی یکصد و پنجاهمین سال ز کانادا با تلخی ادامه تبعیض علیه جامعه ایرانی SWEETNESS OF CANADA 150TH ANNIVERSARY COMES

Read more

نابسامانی جدی در سیستم تشخیص بیماری انتاریو Ontario health care system not functional properly

نابسامانی جدی در سیستم تشخیص بیماری انتاریو و طولانی بودن و پرخرج بودن هزینه درمان برای دولت -بیمار ایرکانیوز-اخبار ایرانیان

Read more