می خواهی به مردم ایران کمک کنی – ترامپ ساکت باش – مقاله نیویورک تایمز How Can Trump Help Iran’s Protesters? Be Quiet.

می خواهی به مردم ایران کمک کنی – ترامپ ساکت باش – مقاله نیویورک تایمز | OP-ED CONTRIBUTOR How Can

Read more

سرمقاله اشپیگل پذیرش بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل اتحادیه اروپا باید رهبری صلح را بدست بگیرد Trump’s Jerusalem Folly Time for Europe to Take the Lead on Peace

سرمقاله اشپیگل :پذیرش بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل ، اتحادیه اروپا باید رهبری صلح  را بدست بگیرد Trump’s Jerusalem

Read more