کرونا د رتورنتو ، بی خیالی سیاستمداران / تمرکز رسانه ها روی ایرانی ها Corona in Toronto . lack of responsibility by politician but focus on Iranian community

کرونا د رتورنتو ، بی خیالی سیاستمداران گانادایی ،تمرکز رسانه ها روی ایرانی ها   Corona in Toronto . lack of

Read more

یک ایرانی به جرم صادرات فیبر کرین از آمریکا ، زندانی شد Iranians sentenced for US sanction violation

دادگاهی در  نیویورک «بهزاد پورقناد» را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سالهای 2008-2013 به ۴۶ ماه زندان

Read more