بیش از 7 هزار دانشپجوی ایرانی در کانادا – 50 هزار در کل دنیا ، چند نفربه ایران برمی گردند؟ more than 7400 Iranian Students in Canadian universities

 دانشجویان  ایرانی مشغول به تحصیل در کانادا نیز ۷ هزار و ۴۱۵ نفر – دانشجویان  در آمریکا  ۱۲ هزار و ۶۴۳

Read more

گزارش اتهامات ولخرجی دو مسول مجلس استان بریتیش کلمبیا report claims fraudulent and flagrant overspending by 2 B.C. Legislature officials

گزارش 76 صفحه ای از اتهامات ولخرجی و سفرهای گران قمیت و مشروب دو  مسول مجلس استان بریتیش کلمبیا Bombshell report

Read more

سیاست خارجی اشتباه ترودو ، هم از نظر اقتصادی و هم جانی به ضرر کانادایی ها تمام می شود .Trudeau wrong Foreign policy hurting Canadian economically and Human life

سیاست خارجی اشتباه ترودو ، هم از نظر اقتصادی و هم جانی به ضرر کانادایی ها تمام می شود .

Read more