گزارش اتهامات ولخرجی دو مسول مجلس استان بریتیش کلمبیا report claims fraudulent and flagrant overspending by 2 B.C. Legislature officials

گزارش 76 صفحه ای از اتهامات ولخرجی و سفرهای گران قمیت و مشروب دو  مسول مجلس استان بریتیش کلمبیا Bombshell report

Read more

سیاست خارجی اشتباه ترودو ، هم از نظر اقتصادی و هم جانی به ضرر کانادایی ها تمام می شود .Trudeau wrong Foreign policy hurting Canadian economically and Human life

سیاست خارجی اشتباه ترودو ، هم از نظر اقتصادی و هم جانی به ضرر کانادایی ها تمام می شود .

Read more

خبر بد برای لیبرالها – اگر امروز انتخابات برگزار شود ، لیبرال ها بازنده و محافظه کاران برنده می شوند Federal Conservatives would win majority if election held today: Forum poll

خبر بد برای لیبرالها – – اگر امروز انتخابات برگزار شود ، لیبرال ها بازنده و محافظه کاران برنده می

Read more