یک ایرانی به جرم صادرات فیبر کرین از آمریکا ، زندانی شد Iranians sentenced for US sanction violation

دادگاهی در  نیویورک «بهزاد پورقناد» را به دلیل نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سالهای 2008-2013 به ۴۶ ماه زندان

Read more

اختصاص پناهگاه دو ساله برای پناهجویان در تورنتو Former Toronto Hydro building becomes refugee shelter, thanks to Iranian-Canadian immigrants

اختصاص پناهگاه دو ساله برای پناهجویان  توسط براداران قدکی در تورنتو خرید ساختمان سابق اداره برق به میلغ 122.5 میلیون

Read more