اولین تلفات دولت محافظه کار داگ فورد ، وزیر اقتصادو کارآفرینی بعلت اعتیاد استعفا داد Doug Ford top minister resigns for addiction

اولین تلفات دولت محافظه کار داگ فورد ، جیم ویلسون وزیر اقتصاد و توسعه و شغل آفرینی بعلت اعتیاد استعفا

Read more

سیاست فرار به جلوی دولت ترودو در برابر چین Canada prepared to stall trade deal with China until its behaviour is ‘more reasonable

سیاست فرار به جلوی دولت ترودو ، کانادا برای انعقاد توافق‌تجاری با چین شرط گذاشت. این در حالیست که کانادا

Read more